Услови на употреба

Со внесување на Вашата е-маил адреса Вие се согласувате да добивате дневни известувања за нашите нови промотивни понуди. Можете да го откажете Вашето членство во било кое време.

Добредојдовте на веб страната (дефинирана подолу). Со негово користење Вие се согласувате со Условите на употреба (дефинирани подолу). Ве молиме прочитајте ги внимателно. Ако имате некои прашања слободно обратете ни се.

Овие Услови на употреба се последно ажурирани на 15.10.2020

 

ПРИФАЌАЊЕ НА УСЛОВИТЕ НА УПОТРЕБА

 

Веб страната, поседува (“веб страна “, “ние”, “наше” или “нас”) и неговите мобилни апликации и верзии. Со употреба на веб страната и неговите услуги Вие (“Вие” или “крајниот корисник”) се согласувате со Условите на употреба (дефинирани подолу). Исто така се согласувате и со нашата Политика за заштита на лични податоци и се согласувате дека повремено ќе ги посетувате Условите на употреба за да сте во тек доколку истите меѓувремено бидат променети. Политиката за заштита на лични податоци заедно со овие Услови на употреба, збирно се нарекуваат Услови на употреба.

АКО НЕ СЕ СОГЛАСУВАТЕ СО ОВИЕ УСЛОВИ НА УПОТРЕБА, ВЕДНАШ ПРЕСТАНЕТЕ ДА ја КОРИСТИТЕ ВЕБ СТРАНАТА И НЕ ГИ КОРИСТЕТЕ УСЛУГИТЕ КОИ ГИ НУДИ ВЕБ СТРАНАТА, НЕ УЧЕСТВУВАЈТЕ ВО НИТУ ЕДНА ПРОГРАМА, НЕ ВРШЕТЕ НИКАКВИ КУПУВАЊА НА ПРОИЗВОДИ ИЛИ УСЛУГИ КОИ СЕ НУДАТ ВЕБ СТРАНАТА.

Условите на употреба се организирани на следниот начин:

 1. За веб веб страната

 2. Сопственост на веб страната

 3. Употребување на веб страната

 4. Пристап до веб страната

 5. Измена на Условите на користење

 6. Вашиот профил

 7. Опрема за употреба на веб страната

 8. Кодекс на однесување на крајниот корисник

 9. Вашата приватност

 10. Услови на купување

 11. Специјални програми

 12. Авторски права и трговска марка

 13. Корисничка содржина

 14. Непосакувани идеи

 15. Политика на авторско право

 16. Општи услови за гаранција

 17. Ограничување на одговорноста

 18. Електронска комуникација

 19. Содржина на трети лица

 20. Надоместок на штети/ослободување

 21. Виша сила

 22. Целосен договор

 23. Применлив закон и надлежен суд

 24. За веб страната

Ние овозможуваме интерактивна онлајн услуга преку веб страната на нашиот домеин , со кој дејствува фирмата. Преку веб страната продаваме производи и услуги до крајните корисници. Во улога на Продавач покрај веб страната може да се јават и трети правни субјекти со кои веб страната има склучено Договор за продажба на нивните услуги и производи. Продавачот е одговорен пред Вас за квалитетот на услугите и производите кои ги нуди и продава. Сите продукти и цени на сајтот може да се променат во било кое време, без претходно известување.

2. Сопственост на веб страната

Веб страната, целата содрижина и инфраструктурата која се користи за да биде веб страната достапна се наша сопственост. Со користење на веб страната крајниот корисник се согласува со сите правила и услови изнесени во продолжение на овој текст (a) веб страната ви овозможува лимитирана, лична, непреносилива, не-ексклузивна лиценца за да го користите сајтот во согласност со овие Услови на употреба и со сите дополнителни политики и правила поставени од веб страната; и (б) се согласувате дека нема да ја репродуцирате, дистрибуирате, пренесувате, препродавате било која содржина, софтвер или производи или услуги добиени преку сајтот без претходно одобрување од веб страната.

3. Употребување на веб страната

Како предуслов на веб страната, Вие се согласувате дека:

 • Имате најмалку 18 години

 • Сте во можност да направите правна обврска

 • Не ви е законски забрането да користите одредени услуги или производи

 • Нема да се обидете да вршите било какво дејство врз сајтот за вадење на информации од него како пуштање robots, crawlers и други алатки за вадење информации

 • Вашето користење на веб страната во секое време ќе биде во согласност со овие Услови на Употреба

 • Ќе правите легитимни купувања кои се во согласност со условите дадени во секоја понуда

 • Ќе оставате точни информации за Вас во било кое место на веб страната каде оставате податоци

 • Ќе ги променувате податоците за вас по потреба за да се осигурате дека се точни во било кое време

 • Вие сте одговорни за Вашата лозинка и нејзино доверливо чување

4. Пристап до сајтот

Веб страната го задржува правото да одбие давање на услуга или пристап на веб страната или на профилот на било кое лице, во било кое време поради било која причина. Крајниот корисник признава дека иако интернетот е често безбедно место, понекогаш има пречки во службата или настани кои се надвор од контрола на веб страната, и веб страната не е одговорна за кои било податоци изгубени додека се врши пренесување на информација преку Интернет. Иако цел на веб страната е да биде достапна 24 часа на ден, 7 дена во неделата, веб страната може да е недостапна од време на време поради било каква причина, вклучувајќи, без ограничување, рутински одржувања. Вие разбирате и признавате дека во зависност од околностите, во рамките и надвор од контрола на веб страната, пристапот до веб страната може да биде прекинат или суспендиран од време на време.

Веб страната има право во секое време да го промени или прекине било кој аспект или функција на веб страната, вклучувајќи, но не и ограничено на, содржина, часови на достапност и опрема потребна за пристап или употреба на веб страната.

5. Измена на Условите на користење

Веб страната го задржува правото во било кое време да го прекине или измени било кој аспект од Условите на користење и/или од Политиката за заштита на лични податоци како што смета дека е неопходно или пожелно. Таквите промени може да вклучуваат, меѓу другото, додавање на одредени даноци или давачки согласно позитивните правни норми во нашата држава. Ако веб страната прави било какви суштински промени, ние ќе Ве известиме со испраќање на e-mail, на e-mail адресата која е регистрирана со вашиот профил и/или со објавување на известување за промена на веб страната. Било какви промени на овие Услови на користење ќе стапат на сила откако претходно ќе Ве известиме со испраќање на e-mail до Вас или претходно објавиме известување за промените на веб страната. Овие промени нема да важат за продукти купени пред да стапи на сила датумот на ваквите промени. Ако не се сложувате со промените можете да го избришете Вашиот профил без било каков надоместок и да не ги користите во иднина услугите на сајтот по промената на условите. Овие промени ќе бидат важечки за новите корисници на нашиот сајт и за сите продукти и услуги купени од страна на таквите нови корисници. Затоа Ви препорачуваме да ги препрочитате овие важни информации кои ги содржат нашите Услови на Употреба и Политиката за заштита на лични податоци од време на време, со цел да останете информирани за било какви промени. Секое користење на сајтот од страна на крајниот корисник ќе се смета дека претставува прифаќање од страна на крајниот корисник на тие измени.

6. Вашиот профил

Можете да регистрирате и одржувате само еден профил на веб страната за лична употреба. Вие сте одговорни за обновување на податоците во Вашиот профил. Како дел од измените на Вашиот профил имате опција да: промените, зачувате или избршете било какви лични информации од профилот или да се отчлените од добивање промотивни е-маил пораки. Вие знаете и се согласувате дека веб страната нема никаква одговорност за било каков инцидент кој може да произлезе од или е поврзан со Вашиот профил. Само Вие сте одговорни за одржување на безбедноста на Вашиот профил. Ние ќе претпоставиме дека било кое лице кое ја користи веб страната преку Вашиот профил сте Вие. Се согласувате дека единствено вие сте одговорни за било која активност која се случува на или со Вашиот профил. Вашиот профил може да биде остранет заедно со Вашите средства кои се наоѓаат на него ако истиот не го одржувате со тековни податоци.

Вашиот профил не е пренослив. Не смеете да го споделите или продадете со/на друго лице. Било кое непочитување на овие Услови на Употреба може да доведе до негово исклучување без претходно известување. Исклучен или отстранет профил ги губи стекнатите привилегии во вид на поени, без разлика дали се употребени како и средствата кои се наоѓаат на истиот. Исто така, го задржуваме правото да ја промениме или исклучиме било која опција од Нашиот сајт, вклучително, но не и ограничено на барањата за употреба на сајтот.

7. Опрема за употреба на веб страната

Крајниот корисник е одговорен за снабдување и одржување со телефонска опрема, компјутерски хардвер и друга опрема потребна за пристап и користење на веб страната и сите трошоци поврзани со тоа. Веб страната не е одговорна за било каква штета на опремата на крајниот корисник како резултат од користењето на веб страната.

8. Кодекс на однесување на крајниот корисник

Сите интеракции на веб страната мора да се во согласност со овие Услови на Употреба. Доколку забележиме дека Вашето однесување му попречува или му забранува на било кој друг корисник да го употребува било кој дел од веб страната, може да го ограничиме Вашиот пристап и користење на сајтот.

Следните активности се забранети на веб страната и означуваат кршење и непочитување на Условите на Употреба:

Поставување било каква содржина на веб страната која:

– Ги крши применливите закони (вклучувајќи, но не ограничено на: закони за интелектуална сопственост, закони кои се однесуваат на заштита на лични податоци и закони кои се однесуваат на клевета);

– Содржи лични податоци, освен ако ние јасно не побараме од вас такви информации;

– Содржи вируси или лош софтвер кој може да наштети;

– Нуди преземање на заштитени, доверливи или лични податоци;

– Има ефект на наметнување на другите;

– Содржи пораки од неовластени лица од веб страната, кои наводно зборуваат во име на веб страната или даваат доверливи информации поврзани со веб страната;

– Намерно е несоодветна, претставува измама, или фалсификува податоци; или

– Е заштитена со авторски права, трговска марка или било кој друг тип на интелектуална сопственост без јасна изречита согласност од сопственикот на авторското право, трговската марка или друга интелектуална сопственост

Обидот да се направи или всушност да се направи било што од следното:

– Пристапување до податоци кои не се наменети за вас, како и логирање на сервер или профил која не се овластени за пристап;

– Скенирање или следење на веб страната со цел собирање на податоци, во обид да се прати продажбата, користењето, агрегирани информации за понудите, информации за цените или слични податоци;

– Скенирање или тестирање на безбедноста или конфигурацијата на сајтот или да се прекрши безбедноста или мерките за автентификација; или

– Мешање во употребата на сајтот на било кој корисник на било кој начин, вклучувајќи, без ограничување, по пат на поднесување на вирус на веб страната со обид да се направи преоптоварување со “спам”, или да се направи прекин на веб страната.

Употреба на било кое од следното:

– Рамки (анг. frames), техники на рамки (наг. framing techniques) или технологија на рамки (анг. framing technology) да се прикаже или открие било која содржина од сајтот без наша писмена дозвола;

– Било која содржина од веб страната, вклучувајќи без ограничување кориснички содржини (дефинирано подолу), во било кои мета таговите или било кој друг “скриен текст” техники и технологии без наша писмена дозвола;

– Веб страната или било која содржина за да се рекламира или дистрибуира, за комерцијални, политички или верски цели или да се натпреваруваат, директно или индиректно, со веб страната; или

– Веб страната или било кој од нејзините ресурси за да придобие корисници, трговци или други трети страни да станат корисници или партнери на други онлајн или офлајн услуги директно или индиректно конкурентни или потенцијално конкурентни со веб страната, вклучувајќи, без ограничување, собирање тековни или претходно објавени понуди.

Собирање на било кои од следните наведени работи:

– Содржина од веб страната, вклучувајќи, но не и ограничена на тековните или претходните промотивни акции на сајтот и потоа прикажување на корисниците на таква содржина на било кој начин со цел да се пренасочат корисниците од веб страната кон трета страна, без наша писмена дозвола;

– Лични податоци (дефинирани во Политиката за заштита на лични податоци), Корисничка содржина (дефинирана во точка 13 подолу) или содржина од било кој корисник или Продавач.

Вклучување во било која од следните активности:

– Упаѓање или попречување на правилното функционирање на кој било дел, страница или област на сајтот или на било кои функции или услуги обезбедени од веб страната;

– Преземање било каква акција што создава прекумерна побарувачка за нашите продукти или наложува, или може да наметне, неразумно или несразмерно големи оптоварувања на нашите сервери или други делови од нашата инфраструктура;

– Препродавање на било кои купувања направени преку веб страната;

– Пристапување, следење или копирање на било која содржина од сајтот, користење на било кој “робот”, “пајак”, или други автоматски средства или било кој рачен процес за било каква цел, без нашa писмена дозвола;

– Агрегирање и прикажување на било кои актуелни информации од веб страната (без разлика дали користите линкови или други технички средства или физички записи поврзани со купувања направени преку сајтот), со материјали од други сајтови без наша писмена дозвола;

– Длабоко поврзување со кој било дел од веб страната (вклучувајќи, без ограничување, патеката за купување за секој продукт) без наша писмена дозвола;

– Поврзување до веб страната од било која друга веб страна без наша почетна и тековна согласност; или

– Дејствување незаконски или злонамерно против бизнис интересите или угледот на веб страната и нашите соработници.

9. Вашата приватност

Сериозно ја сфаќаме безбедноста на Вашите лични податоци. Ве охрабруваме внимателно да ја прегледате Политиката за заштита на лични податоци за да се информирате за важни правила под кои ние може да собираме, користиме и споделуваме лични податоци. Нашата политика за заштита на приватност е содржана во Условите на употреба.

10. Услови на купување

Со купување или добивање на било кој продукт на сајтот, Вие се согласувате со овие Услови на употреба, вклучувајќи ги и Условите на купување.

11. Специјални програми

Со учествувањето во било која програма, маркетинг промоција, игра или друга активност организирана од веб страната Вие се согласувате со овие Услови на употреба.

12. Авторски права и трговска марка

Веб страната содржи заштитен материјал, авторски права, трговска марка и други сопственички информации, вклучувајќи ги, но не ограничувајќи се на текст, софтвер, слики, видео, графика, музика и звук. Се што се наоѓа на веб страната е во ексклузивна сопственост на веб страната. Веб страната има авторско право над селекцијата, одбирање, координацијата или модификација на содржината како и во содржината која оригинално ја поседува. Веб страната има авторско право над фотографиите кои се во наша сопственост, како што се фотографиите кои се фотографираат за целите на производи од фотографер на веб страната. СЕКОЕ КОПИРАЊЕ, ДИСТРИБУИРАЊЕ, ПРЕНЕСУВАЊЕ, ПОСТИРАЊЕ, ПОСТАВУВАЊЕ ЛИНКОВИ, МОДИФИЦИРАЊЕ, УЧЕСТВУВАЊЕ ВО ПРОДАЖБА, ИЛИ НА ДРУГ НАЧИН МОДИФИЦИРАЊЕ НА ОВОЈ САЈТ ИЛИ НЕКОЈА ОД МИКРОСТРАНИТЕ, ИЛИ НА БИЛО КОЈ ДРУГ НАЧИН КОРИСТЕЊЕ НА СОДРЖИНАТА, ДЕЛУМНО ИЛИ ЦЕЛОСНО БЕЗ ИЗРЕЧНА ПИСМЕНА ДОЗВОЛА ОД ВЕБ СТРАНАТА Е СТРОГО ЗАБРАНЕТО. Секое прекршување на оваа политика може да резултира со прекршоци на авторските права, трговската марка или друга интелектуална сопственост и може да го доведе крајниот корисник до граѓанска и/или кривична одговорност.

Крајниот корисник не смее да прикачува, поставува или на друг начин става на располагање, на веб страната, било каков материјал кој е заштитен со авторски права, трговска марка или друго сопственичко право, без претходна дозвола од сопственикот на авторските права, трговската марка или другото сопственичко право. Веб страната не сноси товар или одговорност, за да му даде на крајниот корисник индикации за тој да научи дали одреден материјал е заштитен со авторски права или трговска марка. Крајниот корисник е единствено одговорн за било каква штета настаната од секое прекршување на авторски права, трговски марки, сопственички права или кои било други штети што произлегуваат од таквиот поднесок. Со поставувањето на материјал на било која јавна површина на веб страната, крајниот корисник гарантира дека сопственикот на тој материјал експлицитно му дал неексклузивно право и дозвола за употреба, репродукција, прилагодување, право за објавувње, превод и дистрибуција на таквиот материјал на веб страната. Крајниот корисник, исто така, дозволува пристап до тој материјал од било кој друг краен корисник, репродукција и чување од страна на тој корисник за лична употреба. Крајниот корисник тука се согласува дека дава право на било кој друг краен корисник да го копира, модифицира, објавува и дистрибуира било кој материјал поставен на овој сајт од страна на крајниот корисник.

13. Корисничка содржина

Веб страната им овозможува на регистрирани корисници и посетители повеќе можности да ги прегледаат или постават мислења, совети, рејтинзи, дискусии, коментари, пораки, одговори и други комуникации, како и поставување на датотеки, слики, фотографии, видео, аудио снимки, музички дела и други содржини (колективно, “содржини”) преку форуми, огласни табли, групи за дискусија, виртуелни простории за разговор, анкети, блогови или други комуникациски објекти кои можат да бидат понудени на, преку, или во врска со овој сајт од време на време. Може да се бара од Вас да имате профил за да може да поставите содржина.

Ако поставите било какви содржини, гарантирате дека: (а) Вие сте ​​креаторот на содржините; или (б) ако делувате во име на креаторот, дека имате (i) изречна солгасност од креаторот, да поставувате и променувате содржин, и (ii) сите права неопходни за доделување на лиценци во овие Услови за користење. Понатаму гарантирате (или, ако се делува во име на креаторот на содржини, сте го увериле креаторот дека изјавува и гарантира) дека споделувањето на содржини за целите кои сте ги одбрале не прекршуваат авторски права, трговски марки или други права на интелектуална сопственост или права на трети страни, вклучувајќи ги и правата на публицитет или приватност. Вие гарантирате дека нема да поставувате, испраќате, пренесувате или на друг начин ставате на располагање содржини што се незаконски, штетни, заканувачки, навредливи, расистички, порнографски, непристојни, насилни, невистинити, клевети, инвазивни на приватноста на друго лице или штетни за било која трета страна; или ако содржините содржат било каков материјал кој крие вируси или било кој друг компјутерски кодови, фајлови или програми дизајнирани да се прекине, уништи или ограничи функционалноста на било кој софтвер или на компјутерска опрема.

Веб страната има единствено и апсолутно право, но не и обврска, да ги прегледа, промени, постави, да одбие објавување, да отстрани, да ги следи корисничките содржини и да ги открива содржините и околностите на нивниот пренос на било која трета страна, во било кое време, од било која причина, вклучувајќи да се утврди усогласеноста со овие Услови на употреба и сите оперативни правила воспоставени од страна на веб страната, како и да ги задоволи сите применливи закони, регулативи или овластени владини барањa. Без ограничување на горенаведеното, веб страната има право да ги отстрани било кои содржини од заедници или било кој друг сајт под контрола на веб страната, во својата единствена и апсолутна дискреција. Веб страната не превзема никаква одговорност за било кои содржини или други информации кои се појавуваат или се отстранети од веб страната или на друго место.

Во некои случаи и од време на време, може да биде достапно да менувате или отстранувате содржини доставени или испратени преку вашиот профил, веб страната не дава никаква гаранциија дека корисничката содржина која сте ја менувале или отстраниле ќе биде изменета или отстранета од веб страната или на друго место, или дека содржините ќе престанат да се појавуваат на интернет, во пребарувачите, социјалните медиуми, или на друга форма, медиум или технологија.

Кориснички содржини од јавна природа

– Вие разбирате и се согласувате дека корисничката содржина е јавна. Сите дискусии за рејтингот, коментари, огласни табли, виртуелни простории за разговор и / или други пораки или средствата за комуникација се јавни, а не приватни пораки, и според тоа, другите може да ги прочитаат комуникациите. Секое лице (без разлика дали е или не е корисник на услугите на веб страната) може да ги прочита Вашите содржини без Ваше знаење. Ве молиме да не вклучувате какви било лични информации во Вашите содржини, освен ако не сакате тие да бидат јавно објавени. Веб страната не е одговорна за употреба или откривање на какви било лични информации кои виe ги објавувате како корисничка содржина.

– Било која содржина од било кој вид направена од вас или било која трета страна е направена од страна на соодветниот автор(и) или дистрибутер(и), а не од страна на веб страната. Другите корисници може да постават содржини кои се неточни, погрешни или измамнички. Веб страната не ja поддржува и не е одговорен за било која корисничка содржина, и нема да да биде одговорен за било каква штета или загуба предизвикана од Ваше потпирање на таквата содржина. Корисничката содржина го одразува мислењето на подносителот на истата, а не мислењето на веб страната. Веб страната не ги контролира или одобрува било кои поставени содржини, и посебно се оградува од секаква одговорност во врска со вашиот придонес кон, користење на или потпирање на било која корисничка содржина и какви било дејства кои произлегуваат од учеството во било кој дел на веб страната, вклучувајќи ги сите несоодветни и непристојни кориснички содржини.

Одобрување/лиценцирање

– Некои кориснчки содржини кои ги оставате на веб страната може да бидат прикажани или може да ви биде дадена опција да се прикажат заедно со вашите лични информации, или дел од вашите лични информации, вклучувајќи, но не ограничувајќи се на вашето име, иницијали, корисничко име, корисничко име на социјална мрежа, слика, допаѓања, преференци, глас и локација. Вие давате на веб страната бесплатно, неповратно, неотповикливо, не-ексклузивно, преносливо, важечко низ целиот свет право за користење, прикажување, дистрибуција, понуда за продажба и продажба на лични информации поврзани со вашите содржини, без разлика дали содржините се појавуваат самостојно или како дел од други работи, како и во било која форма, медиум или технологија, дали сега познат или во понатамошниот период развиен, без надоместок за Вас. Сепак, веб страната нема да има обврска да ги користи Вашите лични информации во врска со било која корисничка содржина.

– Како што беше претходно наведено, оставање корисничка содржина е дозволено само за лица над 18 години, веб страната е наменета и дизајнирана за возрасни лица. Со оставањето содржина на веб страната Вие потврдувате дека сте полнолетни. Ние веднаш ќе ја отстраниме корисничката содржина од лица помали од 18 години, веднаш штом дојдеме до знаење за таквата.

14. Непосакувани идеи

Ние не ги прифаќаме или земаме во предвид било кои непосакувани идеи пренесени директно или преку било кој вработен во веб страната, вклучувајќи, без ограничување, идеи или предлози кои се однесуваат на нови производи или подобрување на постоечките, на имиња или технологии, на рекламирање и маркетинг кампањи, планови или други промоции. Не ни испраќајте нас, или на било кој од нашите вработени, несакани идеи, предлози, материјал, слики или други работи во било која форма (“Небарани Материјали”). Ако ни испратите несакани материјали, разбирате и се согласувате дека следниве услови ќе се применуваат, без оглед на испратено мотивационо писмо или други материјали кои сте ги испратиле:

– веб страната нема обврска да ги разгледа било кои несакани материјали, ниту пак да ги чува доверливи; и

– веб страната ги поседува, и може да ги користи и редистрибуира несаканите испратени материјали за било каква цел без претходно информирање на испраќачот и без негово знаење

15. Политика на авторско право

Веб страната го задржува правото да го раскине договорот со било кој краен корисник, кој постојано ги крши авторските права на трети лица, врз основа на претходно навремено известување до веб страната од страна на сопственикот на авторските права или правни агенти на авторските права на сопственикот. Без ограничување на горенаведеното, ако сметате дека заштитен материјал бил копиран или објавен на веб страната на начин на кој ги прекршува правата на сопственост, би требало да ја известите веб страната, со испраќање на следните информации: а) електронски или физички потпис на лицето овластено да дејствува во име на сопственикот на авторските права; (б) идентификација и локација на веб страната кој ја содржи заштитената содржина, која вие трвдите дека е злоупотребена; (в) писмена изјава од вас дека имате добра волја и верување дека користењето на материјалот не е одобрено од страна на сопственикот, неговиот агент, или законот; (г) вашето име и контакт информации, како телефонски број или e-mail адреса и (д) изјава од вас дека горенаведените информации кои сте ги дале во Вашиот коментар се прецизни и точни, и тврдење дека сте сопственикот на авторските права или овластени да дејствувате во име на сопственикот на авторските права

16. Општи услови за гаранција

КРАЈНИОТ КОРИСНИК ЕКСПЛИЦИТНО СЕ СОГЛАСУВА ДЕКА КОРИСТЕЊЕТО НА ВЕБ СТРАНАТА Е ПОД НЕГОВА ОДГОВОРНОСТ. ВЕБ СТРАНАТА НЕ ГАРАНТИРА ДЕКА КОРИСТЕЊЕТО НА САЈТОТ ЌЕ БИДЕ НЕПРЕКИНАТО, БЕЗГРЕШНО, БЕЗ ВИРУСИ ИЛИ БЕЗ ГРЕШКИ; НИТУ ПАК ГАРАНТИРА ЗА (А) РЕЗУЛТАТИТЕ, КОИ МОЖАТ ДА СЕ ДОБИЈАТ ОД УПОТРЕБА НА ОВОЈ САЈТ, ИЛИ БИЛО КОЈА МИКРОСТРАНА, ИЛИ ЗА (Б) ТОЧНОСТА, ВЕРОДОСТОЈНОСТА ИЛИ ЦЕЛОСНОСТА НА (1) СОДРЖИНАТА НА СТРАНАТА; (2) ОПИСОТ НА ПРОДУКТИТЕ КОИ СЕ НУДАТ; ИЛИ (3) КОРИСНИЧКА СОДРЖИНА ДАДЕНА ПРЕКУ ВЕБ СТРАНАТА .

ВЕБ СТРАНАТА И ЦЕЛАТА СОДРЖИНА, КОРИСНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ, ИНФОРМАЦИИ ЗА ПОНУДИТЕ И ПРОДАВАЧИТЕ СЕ СТАВЕНИ НА РАСПОЛАГАЊЕ НА БАЗА “КАКО ШТО СЕ” И “КОГА СЕ ДОСТАПНИ” ДО СТЕПЕН ДО КОЈ ДОЗВОЛУВА ПРИМЕНЛИВИОТ ЗАКОН, ВЕБ СТРАНАТА СЕ ОГРАДУВА ОД БИЛО КАКВА ОДГОВОРНОСТ И УСЛОВИ, ИЗРАЗЕНИ ИЛИ НАЛОЖЕНИ, ВКЛУЧУВАЈЌИ, НО НЕ И ОГРАНИЧЕНИ НА, ОНИЕ КОИ СЕ ПРЕДМЕТ НА ПРЕКРШОЦИ, ТРГУВАЊЕ ИЛИ ПРИЛАГОДЕНИ ЗА ОДРЕДЕНА НАМЕНА.

17. Ограничување на одговорноста

ВО НИКОЈ СЛУЧАЈ ВЕБ СТРАНАТА , НАШИТЕ ВРАБОТЕНИ, ДИРЕКТОРИ, АГЕНТИ ИЛИ ПРОДАВАЧИ, НЕ СЕ ОДГОВОРНИ ЗА БИЛО КОИ ПОСРЕДНИ, СЛУЧАЈНИ, СПЕЦИЈАЛНИ, ПОСЛЕДОВАТЕЛНИ ИЛИ КАЗНЕНИ ШТЕТИ КОИ ПРОИЗЛЕГУВААТ ОД, ИЛИ СЕ ПОВРЗАНИ СО (А) ВАШЕТО КОРИСТЕЊЕ НА ВЕБ СТРАНАТА , СОДРЖИНАТА, КОРИСНИЧКАТА СОДРЖИНА И ДРУГИ ИНФОРМАЦИИ СОДРЖАНИ НА ВЕБ СТРАНАТА , (Б) ВАШАТА НЕМОЖНОСТ ДА ЈА КОРИСТИТЕ ВЕБ СТРАНАТА , (В) ПРОМЕНА ИЛИ ОТСТРАНУВАЊЕ НА СОДРЖИНА ПОСТАВЕНА НА САЈТОТ. ВКУПНАТА АГРЕГИРАНА ОДГОВОРНОСТ КОЈА ПРОИЗЛЕГУВА ОД ИЛИ Е ПОВРЗАНА СО ОВИЕ УСЛОВИ НА УПОТРЕБА НЕ МОЖЕ ДА ЈА НАДМИНЕ (1) СУМАТА ПЛАТЕНА ОД КРАЈНИОТ КОРИСНИК ВО ПЕРИОД ОД 6 МЕСЕЦИ, НАНАЗАД ОД ДЕНОТ НА ПОДНЕСУВАЊЕ НА ПРИЈАВАТА ИЛИ (2) 10.000 ДЕН., СО ВАЖНОСТ НА СУМАТА КОЈА Е ПОМАЛА ОД НАВЕДЕНИТЕ ДВЕ. СЕ СОГЛАСУВАТЕ ДЕКА БИЛО КОЈА ПРИЧИНА ЗА АКЦИЈА КОЈА ПРОИЗЛЕГУВА ОД ИЛИ Е ПОВРЗАНА СО ВЕБ СТРАНАТА МОРА ДА СЕ ОДНЕСУВА НА ПЕРИОД ОД 1 ГОДИНА ОД ДЕНОТ НА ПОДНЕСУВАЊЕ НА ПРИЈАВАТА, А ВО СПРОТИВНО ПРИЧИНАТА СТАНУВА НЕОСНОВАНА КАКО РЕЗУЛТАТ НА ПОМИНАТ ВРЕМЕНСКИ ПЕРИОД ОД 1 ГОДИНА.

18. Електронска комуникација

Кога ја користите веб страната или испраќате електронски (е-маил) пораки веб страната, Вие комуницирате со нас по електронски пат и се согласувате да примате електронски пораки од нас во врска со Вашата употреба на веб страната. Ние ќе комуницираме со Вас преку е-маил или преку поставување нотификации или коментари на веб страната. Вие се согласувате дека сите спогодби, забелешки или друга комуникација која ви е пренесена по електронски пат ги задоволува правните закони и барања како да е пренесена во писмена форма и може да послужи како веродостоен доказ. Известувања од нас ќе се сметаат за уредно доставени на денот на испратената електронска порака од наша страна, на Вашата е-маил адреса која сте ја оставиле на Вашиот профил или сте ни ја дале низ друга форма на комуникација со Вас.

19. Содржина на трети лица

Веб страната, слично како и секој Интернет сервис провајдер, е дистрибутер (а не издавач) на содржини, обезбедени од страна на трети лица и крајни корисници. Соодветно на тоа, веб страната нема уредувачка контрола врз таквите содржини како и секоја јавна библиотека или книжарница. Секое мислење, совет, извештај, услуга, понуда, или други информации или содржина изразени или ставени на располагање од страна на трети лица, вклучувајќи ги и информациите за производите, или било која друга информација од крајните корисници се на соодветниот автор или дистрибутер, а не на веб страната.

Во многу случаи, содржината достапна преку веб страната претставува мислења и расудувања на одредени лица кои ги дале информациите, на крајниот корисник. на веб страната ниту поддржува ниту е одговорна за исправноста и веродостојноста на било кое мислење, совет, или изјава на веб страната од било кој, освен од овластен вработен. Под никакви околности веб страната нема да биде одговорна за било каква загуба или оштетување на крајниот корисник предизвикано од негово потпирање врз информациите добиени преку веб страната. Одговорност на крајниот корисник е да ја оцени точноста, комплетноста или корисноста на било која информација, мислење, совет, или друга содржина достапна преку веб страната.

Веб страната содржи линкови до веб страни на трети лица кои се одржуваат од други добавувачи на содржина. Овие линкови се ставени на располагање само како погодност за вас, а не како наша поддршка на содржината на овие трети лица, и веб страната изречно ја отфрла одговорноста во поглед на содржината и точноста на материјалите на таквите веб страни на трети лица. Ако крајниот корисник одлучи да пристапи до некој веб сајт преку линк, тоа го прави на свој ризик. Освен ако веб страната експлицитно Ви дозволи да го сторите тоа, не смеете да ставате надворешни линкови на веб страната кои водат до други страни. Веб страната го задржува правото да ја отповика својата согласност за било кој линк во секое време, без да ве извести.

20. Надоместок на штети/ослободување

Крајниот корисник се согласува дека ќе ја обештети и нема да ја смета за одговорна компанијата на веб страната, нејзинитее одговорни лица, вработени и агенти за сите побарувања за отштета и трошоци, вклучувајќи трошоци за правно застапување, кои можат да произлезат од користењето на оваа веб страна од страна на крајниот корисник.

21. Виша сила

Веб страната нема да се смета за одговорен за функционирањето на веб страната во согласност со овие Услови на употреба, до степен до кој истото е предизвикано или одложено, делумно или целосно како резултат на настан или серија на настани кои се предизвикани од: (а) временски непогоди или други дејствија на природата или виша сила, (б) војна, тероризам, граѓански нереди или револуции, (в) ембарго или карантин, (г) штајкови, (д)грешка или прекин на компјутерски храдвер, мрежи или софтвер или (ѓ) друго.

Услуви на купување

Описот на продуктите и услугите на веб страната се дадени од страна на Добавувачите или друга трета страна која е засегната. Веб страната не гистражува или гарантира за Добавувачите, и согласно ова веб страната не е одговорна за давањето на услугата или замерки во однос на квалитетот поврзани со описот на продуктот или услугата. Цената може да се промени во било кое време без претходно известување од страна на веб страната.

Веб страната може во своја дискреција да го провери идентитетот на одреден купувач. Веб страната може исто така да да одбие процесирање на купување или да откаже направено купување, ако е тоа разумно неопходно, во согласност со важечките закони или со цел да одговори на погрешна интерпретација, измама или потенцијално кршење на законите или Условите на употреба.

Рефундирања на средства за откажани трансакции може да бидат направени каде што е потребно.

Ако одредена нарачка стане недостапна за реализација, веб страната ќе ја откаже и ќе ве извести по е-маил.

Веб страната го задржува правото да не ги процесира или откаже купувањата ако цената која била дадена под производот е грешна. Ако ова се случи веб страната ќе ве информира преку е-маил. Дополнително веб страната го задржува правото да ја промени продажната цена на продуктите вo било кое време.